Fizinio asmens bankrotas, konsultacija internetu

Apartamento nuoma Druskininkuose

Įsiskolinimų išieškojimas

Ikiteisminis įsiskolinimų išieškojimas

Atstovaujame klientų interesams santykiuose su skolininkais, imamės teisėtų bei etiškų priemonių, kad skola būtų padengta. Gavę Jūsų užsakymą mes operatyviai pradedame skolininko paiešką, analizuojame jo finansinę būklę, siunčiame skolininkui pareikalavimo laiškus, siūlome pasirašyti vekselį. Sėkmės mokesčio dydis kiekvienoje byloje yra skirtingas, jis mokamas tik sėkmės atveju – išieškojus skolą.

Nepavykus išieškoti skolos ikiteisminiu būdu, pateikiame savo išvadas bei pasiūlymus apie galimybę skolą išieškoti teimine tvarka.

Teisminis įsiskolinimų išieškojimas

Įsiskolinimus mūsų bendrovė išieško nepažeisdama Lietuvos Respublikos teisės aktų, atstovaudama Jūsų interesus, operatyviai ir efektyviai. Tarpininkaujant mūsų bendrovei 99,5 proc. Teismo priimtų sprendimų yra palankūs klientams.

Gavę iš Jūsų reikiamų dokumentų, kurie įrodo įsiskolinimo faktą, kopijas, mes suruošime pareiškimą arbą ieškinį atitinkamam LR teismui dėl įsiskolinimo, delspinigių, žalos, bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Jūsų skolininko turtui (nekilnojamam ir/ar kilnojamajam turtui arba piniginėms lėšoms, esančioms atsiskaitomosiose sąskaitose) priteisimo Jūsų naudai. Suruoštą pareiškimą arba ieškinį pateiksime teismui, Teismas, išsprendęs pareiškimo arba ieškinio priėmimo klausimą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas išspręs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Jūsų skolininko turtui klausimą. Siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, mes atstovausime Jūsų interesus antstolių kontoroje. Skolininkui gavus teismo dokumentus ir nepareiškus prieštaravimų/atsiliepimo, teismo sprendimas įsiteisėja per 20 dienų. Neradus Jūsų skolininko jo buveinės ir/ar registracijos adresais, Teismo procesinius dokumentus įteiksime viešo paskelbimo būdu- specialiame teismo internetiniame tinklapyje.

Jeigu Jūs domina konkretaus įsiskolinimo išieškojimo išlaidos, susisiekite su mūsų bendrove, mes Jums suteiksime visą dominančią informaciją.

© 2008-2020 “Principo reikalas”, UAB
Visos teisės saugomos. (fiziniu asmenu bankrotas)