Fizinio asmens bankrotas, konsultacija internetu

Apartamento nuoma Druskininkuose

Fizinių asmenų bankroto administravimas

Tarp vargšo ir bankrutavusio yra didžiulis skirtumas.
Bankrotas yra laikinas dalykas, o skurdas visam gyvenimui.
Robert Toru Kiyosaki       

Fizinių asmenų bankroto procedūros video pristatymas (spauskite čia).

Teikiame fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugas, ruošiame procesinius dokumentus, padedame parengti planą fizinio asmens mokumui atkurti.

Fizinio asmens bankrotas – teisinė procedūra, kuria skolininkas deklaruoja savo negalėjimą grąžinti skolas. Privaloma bankroto paskelbimo sąlyga yra asmens nemokumas, t. y. negebėjimas vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindinis bankroto tikslas – likviduoti visą skolininko turtą, paskirstyti gautas lėšas (bei gaunamas mėnesines pajamas) kreditoriams, siekiant per 3 metų laikotarpį atsikratyti beviltiškų skolų ir pradėti gyvenimą iš naujo.

Fizinio asmens bankroto procedūros gali būti pradėtos, jeigu asmuo negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų savo kreditoriams, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA (nuo 2022-01-01 d. 25 X 730 EUR = 18.250,00 EUR).   

Asmenų bankrotas Lietuvoje

Fiziniam asmeniui ir jo išlaikomų asmenų būtiniesiems poreikiams tenkinti bankroto proceso metu nustatoma lėšų suma negali būti mažesnė už lėšų sumą, kuri būtų pliekama atliekant iškaitas LR civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (t.y. antstoliui vykdant skolos išieškojimą priverstinai ar kt.). 

Fizinio asmens bankroto proceso pabaigoje nurašomi visi likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, išskyrus: (a) reikalavimai dėl žalos atlyginimo, dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties; (b) piniginės lėšos vaikams išlaikyti (alimentai) (c) reikalavimai, kurie kyla iš fizinio asmens pareigos sumokėti valstybei baudas, paskirtas už fizinio asmens padarytus administracinius teisės pažeidimus arba nusikalstamas veikas.

Bankroto administravimo išlaidas sudaro: išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui. Bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų (gautų pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą, fiziniam asmeniui grąžintų skolų, individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir kitų fizinio asmens bankroto proceso metu gautų lėšų). Pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės, išskyrus atvejus, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius sutinka kitaip.

Bankrotuojantiems fiziniams asmenims mūsų paslaugos

Vieni pirmųjų Lietuvoje pradėjome teikti Fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugas. Pirmosios fizinių asmenų bankroto bylos, kuriose „Principo reikalas“, UAB paskirta fizinio asmens bankroto administratore iškeltos 2013 metų, liepos mėnesį Klaipėdos miesto ir rajono apylinkių teismuose. Daugeliui mūsų administruojamų asmenų mokumo atkūrimo planai patvirtinti bendru kreditorių susirinkimo sprendimu, dalis mūsų administruojamų asmenų gyvena ES ir kt. šalyse, tačiau bankroto procedūras vykdo Lietuvoje. Esame sėkmingai užbaigę daugiau kaip šešiasdešimt fizinio asmens bankroto procedūrų!

Mūsų bendrovės administruojamų bankrutuojančių fizinių asmenų sąrašą galite pamatyti čia

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą galite perskaityti čia.

Pagarbiai Irmantas Lengvinas

© 2008-2020 “Principo reikalas”, UAB
Visos teisės saugomos. (fiziniu asmenu bankrotas)