Fizinio asmens bankrotas, konsultacija internetu

Apartamento nuoma Druskininkuose

Turto administravimas

Teikiame turto administravimo paslaugas.

Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2015-06-24 buvome paskirti Asociacijos "Gargždų bangos draugai" valdančios profesionalių Gargždų "Banga" futbolo klubą turto administratoriais.

Turto administravimas nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu, taip pat gali būti nustatomas administraciniu aktu. Turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas.

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.239 straipsnio 1 dalies nuostatas yra dvi turto administravimo rūšys – paprastasis ir visiškas turto administravimas.

Paprastojo turto administravimo atveju administratorius privalo priimti turto duodamus vaisius ir pajamas, registruoti skolas ir jas apmokėti iš administruojamo turto, taip pat įgyvendinti kitas teises, susijusias su turto valdymu ir naudojimu. Tačiau administratorius neturi teisės keisti turto tikslinės paskirties, išskyrus atvejus, kai tokiems veiksmams leidimą išduoda teismas. 

Nustačius visišką turto administravimą, be teisių, suteikiamų paprastojo turto administravimo atveju, administratoriui suteikiama disponavimo turtu teisė, suteikianti galimybę turtą perleisti, jį investuoti, įkeisti ar kitaip suvaržyti teisę į jį, ar keisti jo tikslinę paskirtį.

Nuoroda į teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 26 d. nutartis civ. b. L. R. v. UAB „Baltic Industrial Services“, Nr. 2­7/2012)

© 2008-2020 “Principo reikalas”, UAB
Visos teisės saugomos. (fiziniu asmenu bankrotas)