Fizinio asmens bankrotas, konsultacija internetu

Apartamento nuoma Druskininkuose

Kreditorių teisių gynimas

Teikiame bankrutavusių įmonių dokumentų ir kitos informacijos patikrinimo paslaugą kreditoriams.

LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 65 str. suteikia teisę bankrutavusios įmonės kreditoriams kreiptis į teismą su prašymu savomis lėšomis atlikti bankrutavusios įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą, kurio tikslas rasti informacijos ir įrodymų bankroto pripažinimui tyčiniu arba ankstesnių bendrovės valdymo organų sudarytų sandorių ginčijimui.

Tyčinis bankrotas tai įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę ir sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus. Teismui pripažinus bankrotą tyčiniu, kreditorius turi teisę reikalauti priteisti patirtą žalą iš bankrutavusios bendrovės valdymo organų.

Kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Nuginčijus bankrutavusios bendrovės valdymo organų sudarytą sandorį asmuo privalo grąžinti bankrutavusiai bendrovei turtą, kurį gavo sudarydamas šį sandorį.

© 2008-2020 “Principo reikalas”, UAB
Visos teisės saugomos. (fiziniu asmenu bankrotas)