Fizinio asmens bankrotas, konsultacija internetu

Įmonių restruktūrizavimas

Teikime įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Su mūsų pagalba laikinų finansinių sunkumų turinčios įmonės gali išsaugoti ir plėtoti savo veiklą, sumokėti skolas, išvengti bankroto, išsaugoti darbo vietas ir išlikti konkurencingomis rinkoje. 

Įmonių restruktūrizavimas - laikinų finansinių sunkumų turinčios arba jų artimiausiu metu galinčios turėti įmonės pertvarkymo būdas, procesas. Tikslas - atkurti įmonės mokumą ir išvengti jos bankroto.

Vienas iš svarbiausių restruktūrizuojamos įmonės požymių yra tai, kad proceso metu įmonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių. Tokiai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. 

Teismui priėmus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, laikotarpiu kol bus priimta nutartis iškelti ar atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą, teismas privalo leisti iš konkrečios sąskaitos mokėti visas įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas neatsižvelgiant į tai, kad šį sąskaita yra areštuota ar jai taikomi kiti disponavimo apribojimai. 

Priešingai nei iškėlus bankroto bylą, restruktūrizavimo procese įmonės valdymo organai nepraranda savo įgalinimų ir dalyvauja įmonės valdyme.  

Restruktūrizavimo metu kreditoriai atgauna daugiau nei bankroto procedūroje, kur dažniausiai patenkinami tik hipoteka užtikrinti reikalavimai.

Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: (a) turi finansinių sunkumų; (b) yra gyvybinga; (c) nėra likviduojama dėl bankroto.

Mūsų bendrovės administruojamų restruktūrizuojamų įmonių sąrašą galite pamatyti čia.

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymą galite perskaityti čia.

Pagarbiai Irmantas Lengvinas

© 2008-2024 “Principo reikalas”, UAB
Visos teisės saugomos. (fiziniu asmenu bankrotas)