Fizinio asmens bankrotas, konsultacija internetu

Restruktūrizavimo byla ir procesas

Įmonės restruktūrizavimo procesas – finansinių sunkumų turinčiai įmonei atliekami procesai, kuriais siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą.

Restruktūrizuojamai įmonei skolų grąžinimo terminai kreditoriams pratęsiami iki 5 metų, nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, per šį laikotarpį įmonei negalima iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas.

Įmonės, kurios atitinka įstatymų keliamus reikalavimus, kad būtų pradėtas jų restruktūrizavimo procesas, turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, pasirinkti restruktūrizavimo administratorių ir su pareiškimu, dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreiptis į teismą, atlikti kitus įstatymų nustatytus veiksmus.

Restruktūrizavimo...

Mes teikiame visas su įmonių restruktūrizavimu susijusias paslaugas ruošiame procesinius dokumentus, restruktūrizavimo metmenis ir planus, administruojame įmonių restruktūrizavimo procesą.

Inicijuojant  įmonės restruktūrizavimą, reikalingi šie dokumentai:  (a) VĮ „Registrų centras“ išplėstinis su istorija išrašas apie įmonę; (b) įmonės akcininkų sąrašas; (c) esamos įmonės būklės informacija (veiklos pobūdis, turimos licencijos, stambios sutartys); (d) įmonės turimo turto sąrašas; (e) darbuotojų skaičius; (f) nurodomos priežastys, dėl kurių įmonė turi finansinių sunkumų; (g) kreditorių ir debitorių sąrašai; (i) laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias įmonė yra suteikusi tretiesiems asmenims; (j) kreditų, suteiktų tretiesiems asmenims, sumos ir laidavimų, garantijų, kitų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sumos; (k) kreditų gautų iš trečiųjų asmenų sumos ir dokumentai; (l) einamųjų ir praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinių kopijos; (m) antstolių, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš įmonės ar dėl jos turto arešto, ir vykdomųjų bylų bei teismų, nagrinėjančių bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, sąrašai; (n) areštuotų įmonės sąskaitų sąrašas, kuriame nurodomi sąskaitų numeriai ir kredito įstaigų, kuriose jos atidarytos, rekvizitai; (o) kiti dokumentai, Jūsų nuomone, kurie gali būti svarbūs įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti.

Pagarbiai Irmantas Lengvinas

© 2008-2024 “Principo reikalas”, UAB
Visos teisės saugomos. (fiziniu asmenu bankrotas)