Fizinio asmens bankrotas, konsultacija internetu

Apartamento nuoma Druskininkuose

Bankroto administratorius

Įmonių bankroto valdymo departamento, prie ūkio ministerijos direktoriaus 2013-02-21 sprendimu „Principo reikalas“, UAB įrašyta į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą, įrašo nr. R-JA41, 2014-06-18  sprendimu „Principo reikalas“, UAB įrašyta į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą, įrašo nr. B-JA199. 

Fizinių asmenų bankroto administratorius yra fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ar įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

Įmonių bankroto administratorius yra Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybės narės fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

Įmonių restruktūrizavimo administratorius yra fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

Fizinių asmenų bankroto ir įmonių restruktūrizavimo ir bankroto administravimo paslaugas „Principo reikalas“, UAB aktyviai teikia visoje Lietuvoje nuo 2013 metų.

Pagarbiai Irmantas Lengvinas

© 2008-2020 “Principo reikalas”, UAB
Visos teisės saugomos. (fiziniu asmenu bankrotas)